Make your own free website on Tripod.com
Teori instructional
TEORI PERSONALITY
TEORI-TEORI PEMBELAJARAN
Sesi 2003/2004
INSTRUCTIONAL DESIGN DAN LEARNING THEORIES
Wan Noraini Wan Daud P25913

KLIK DI MANA-MANA RAJAH UNTUK PAUTAN KE TEORI-TEORI PEMBELAJARAN, REKABENTUK ARAHAN DAN PERSONALITI

e-mail
multiple intelligence

LAMAN WEB CT ASAS PENDIDIKAN KOMPUTER

fakulti pendidikan universiti kebangsaan malaysia                                                                                                                                          fakulti pendidikan universiti kebangsaan malaysia

        

 

Sinopsis kursus
 

 

Hasil Tugasan
 
       Tugasan 1
 
       Tugasan 2
  
       Tugasan 3
 
   
Pautan
 
       e-bincang
 
       Laman web UKM
 

 

           PENGHARGAAN

       PUAN ROSSENI DIN

           PENYELARAS KURSUS

                                                       Lagu kanak-kanak Malaysia | Kementerian Pendidikan Malaysia | portal pendidikan |